Değerli Katılımcılar,

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi’nin ilkini 2020 yılında İzmir’de gerçekleştirmiştik. Sizleri, 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin katkılarıyla düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi‘ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongrenin bu yılki ana teması COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları olarak belirlenmiştir. Kongremizde bu uygulamaların pratikte kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları tematik paneller, sunumlar ve sözel bildiriler yer alacaktır. Ayrıca uygulamalı olarak gerçekleştirilecek bir günlük Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021 Hazırlık Kampı planlanmıştır.

Dijital dönüşümün bir zorunluluk haline geldiği ve hız kazandığı pandemi sürecinde sağlık alanı ile ilgili mobil cihazların tasarlanması ya da mobil uygulama geliştirilmesi, tıbbi görüntüleme cihazları ve nesnelerin interneti temelli sensörlerin uyarlanması, sağlık verisinin modellenmesi ve analitiği gibi pek çok alanda yapay zeka uygulamalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kongre kapsamında, COVID-19 pandemi süreci ile doğrudan ilgili ya da pandemi sonrası toplum hayatını ilgilendiren sağlık özelinde yapay zeka teknolojilerinin ve zeki teknikler temelli sistemlerin gelişimi tartışılacaktır. Bu çerçevede, sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik ekosistemi için sektörel iş birlikleri, medikal teknoloji geliştirme, kamu ve özel sektör dijital dönüşümü, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği araçları, hukuki ve etik konular görüşülerek paydaşların iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kongremizde elde edilecek sonuçların yapay zeka araçları ile sağlığın tedavi, koruma ve geliştirme alanlarında politika yapıcılara yol gösterici olarak ülkemizde yeni atılımlar gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı

Op. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı

E-Posta Listemize Katılın

Organizasyon Komitesi

Onursal Başkan

Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı

Kongre Başkanları

Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü

Kongre Bilimsel Sekreterleri

Ahmet Emin ERBAYCU

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Senem Alkan ÖZDEMİR

S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.

Düzenleme Kurulu

Banu BAŞOK

S.B.Ü. İzmir Tepecik E.A.H.

Semih BİTİM

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Onur DOĞAN

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Deniz TÜRSEL ELİİYİ

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Orhan ER

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Abdulkadir HIZIROĞLU

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Elif GÜLER KAZANCI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Esra Meltem KOÇ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dilek ORBATU

S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.

Mehmet Yekta ÖNCEL

İ.D.Ü İzmir Buca Seyfi Demirsoy E.A.H.

Ahu PAKDEMİRLİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

* İsimler soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bilim Kurulu

Dr. Fahrettin KOCA
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Dr. Şuayip BİRİNCİ
Prof. Dr. Emine ALP MEŞE
Mehmet Hadi TUNÇ
Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU
Dr. Ali Taha KOÇ
Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN
Prof. Dr. Murat TUNCER
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Prof. Dr. Nükhet HOTAR
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER
Prof. Dr. Murat AŞKAR
Prof. Dr. Saffet KÖSE
Prof. Dr. Mustafa GÜVENÇER
Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER
Prof. Dr. Yusuf BARAN
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Prof. Dr. Hasan MANDAL
Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN
Volkan Mutlu ÇOŞKUN
Dr. Nevzat BİRİŞİK
Recep GÜLNAR
Dr. M. Burak ÖZTOP
Mehmet HAKLIDIR
Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER
Doç. Dr. Hurşit APA
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Prof. Dr. Simel AYYILDIZ
Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR
Prof. Dr. Melih BULUT
Prof. Dr. Anthony CHANG
Prof. Dr. Serkan ÇINARLI
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
Prof. Dr. Erman ÇOŞKUN
Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ
Prof. Dr. Berna DİRİM METE
Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU
Prof. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL
Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ
Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU
Prof. Dr. Enver İLHAN
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
Prof. Dr. Türker KILIÇ
Prof. Dr. Kaan ORHAN
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK
Prof. Dr. Aydoğan ÖZCAN
Prof. Dr. Esra ÖZER
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Prof. Dr. Özgür ÖZTEKİN
Prof. Dr. Süleyman SEVİNÇ
Prof. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ
Prof. Dr. Berrin YANIKOĞLU
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
Doç. Dr. Abdulaziz AHMED
Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR
Doç. Dr. Banu BAŞOK
Doç. Dr. Salih BEYAZ

Doç. Dr. Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL
Doç. Dr. Erdal ÇOŞGUN
Doç. Dr. Orhan ER
Doç. Dr. Kadir GÖK
Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
Doç. Dr. Sezer KAHYAOĞLU
Doç. Dr. Deniz KILINÇ
Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ
Doç. Dr. Wija Oortwiin
Doç. Dr. Dilek ORBATU
Doç. Dr. M. Yekta ÖNCEL
Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
Doç. Dr. Kristen YEOM
Dr. Öğr. Üyesi Onur DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi İlker KIZILOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Salih TUTUN
Dr. Abdüssamet ASLAN
Dr. Muhtar COKAR
Dr. Ramesh S. KRISHNAMURTHY
Dr. Ilkka KUNNAMO
Dr. Emre ÖLMEZ
Uzm. Dr. Vasily GRACHEV
Uzm. Dr. Eugene SHUMILOV
Hulusi BERİK
Gültekin GÜRDAL
Yusuf YEŞİL
Dana Mukhamejanova
Av. Dr. Başak OZAN ÖZPARLAK
Av. Ahmet Esad BERKTAŞ


* İsimler protokol olarak sıralanmıştır.

Her yıl düzenli olarak yapılması planlanmakta olan Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi’nin ilki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde 16-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek olan II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi ‘nin hedefleri kongrenin ana teması olan COVID-19 pandemi süreci bağlamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının güncel örneklerinin tanıtılması,
 • Sağlıkta yapay zeka uygulamalarının potansiyel yararlarının etik ve hukuki boyutlarıyla tartışılması,
 • Yapay zeka teknolojilerinin sağlık uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması, optimize edilmesi ve bu bağlamda paydaşlar arası iş birliğinin sağlanması,
 • Yapay zeka temelli yeni sağlık teknolojilerinin ve sistemlerinin birey/toplum üzerine etkilerinin araştırılması,
 • Sağlık/Tıp eğitiminde yapay zeka teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve interdisipliner/multidisipliner çalışmaların artırılması,
 • Sağlık sektörüne yönelik büyük veri modelleme ve analitiği araçlarının kullanımı ve de sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve memnuniyetini artırmada akıllı sistemlerin öneminin vurgulanması.
 • Tarım, gıda ve sağlıklı yaşam teknolojilerinde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Hedef Kitle:
 • Sağlıkta Yapay Zeka Alanında Çalışan Araştırmacılar ve Akademisyenler
 • Tıp Doktorları
 • Diş Hekimleri
 • Hemşireler
 • Mühendisler
 • Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku Alanında Çalışanlar
 • Yardımcı Sağlık Personelleri
 • İlgili Branşlarda Eğitim Alan Öğrenciler
 • Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sektör Temsilcileri
 • Sağlık Sistemi Yöneticileri ve Yönlendiricileri
 • Eczacılar ve İlaç Endüstrisi Temsilcileri
 • Sağlık Sektöründe Yapay Zeka ve Robot Teknolojisi Üreticileri ile Yatırımcıları
 • Yapay Zeka Temelli Tarım ve Sağlıklı Yaşam Teknoloji Üreticileri

 • COVID-19 İçin Akıllı Tanı ve Tedavi Sistemleri
 • Pandemi Yönetimi ve Filyasyon Süreçlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
 • Aşı ve İlaç Çalışmalarında Yapay Zeka
 • E-Nabız Uygulaması’nda Yapay Zeka
 • Toplum Sağlığı ve Sağlık Politikalarında Yapay Zeka
 • Mobil Teknolojilerde Akıllı Sağlık ve Yapay Zeka Uygulamaları
 • Yapay Zeka Uygulamalarında Hukuki ve Etik Konular
 • Sağlık Verisi Modelleme ve Analitiği, Büyük Veri
 • Tarım, Gıda ve Sağlıklı Beslenmede Yapay Zeka
 • Yapay Zekanın Klinik Uygulamaları
 • Radyolojide Yapay Zeka Uygulamaları
 • Robotik Cerrahi ve Yapay Zeka
 • Onkolojide Yapay Zeka
 • Yapay Zeka ve Nörobilim Çalışmaları
 • Yapay Zeka Teknolojileri Destekli Biyomedikal Malzeme ve Cihaz Tasarımı
 • Diş Hekimliği Alanında Yapay Zeka
 • Sağlık Yönetiminde Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler
 • Sağlık Lisans ve Lisansüstü Eğitiminde Yapay Zekanın Kullanımı

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 26 Mart 2021

Bildirilerin Gönderilmesi:
 • Dijital Bildiri Gönderim Platformu digiAbstract üzerinden gönderilmelidir, e-posta ve faks gibi kanallar üzerinden gelen bildiriler kabul edilemeyecektir.
 • Gönderilecek özetler sözlü bildiri olarak değerlendirilecektir. Katılımcılar "Sunucu Yazar" olarak sadece iki sözlü bildiriyle kongre katılımı sağlayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetini sisteme yükleyen kişi ile kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmelidir. Bildiri yüklerken sorumlu (sunucu) yazarın iletişim bilgilerinin yazılması zorunludur.
 • Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiriler orijinal araştırma, veri tabanı analizi, olgu sunumu ve derleme çalışmaları bildiri olarak kabul edilebilecektir.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bildiri kitabının kongre sonunda kongre sayfasında yayınlanması durumunda fikri mülkiyet hakları hususunda Organizasyon Sekretaryası ve Bilimsel Komite sorumluluk üstlenmez.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Kongreye kayıt yapmayan bildiri sahipleri çalışmalarını kongrede sunamayacaklardır.
 • Bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kaydolurken geçerli bir e-posta adresi ve cep telefon numarası girmeyi unutmayınız.
 • Bildiri kabulleri konu ile ilgili hakem heyeti tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda hazırlanacaktır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özet Metni
 • Bildiri özetinin başlığını tümüyle büyük harfle yazınız, kısaltma kullanımından kaçınınız.
 • Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmamalıdır) ile çalıştığı kurumu eksiksiz olarak belirtiniz ve sıralamalarına dikkat ediniz.
 • Bildiri özet metninde her dil için 250 kelimeyi aşmayınız. Bu sınırlamaya özet metni dahil olup, başlık, yazar ismi ve anahtar sözcükler dahil değildir.
 • Anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm anahtar kelimeleri küçük harfle yazınız ve kelimelerin sonlarına noktalama işareti koymayınız.
 • Bildiri özetleriniz şu şekilde yapılandırılmış olmalı; "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Tartışma-Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir. Bildiri özetine ek olarak yapılacak olan sunumlarda da bu başlıkları mutlaka belirtiniz.
 • Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeleri değerlendirme için hakemlere göndermeden önce aynı bildiri içerisinde yapabilirsiniz. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

Tam Metin Gönderim Kuralları

- Tam metin gönderim kuralları için TIKLAYINIZ

- Kabul edilen ve sunulan sözlü bildirden seçilecek olanların özet ve tam metinleri Uluslararası hüviyet kazanacak "Artificial Intelligence Theory and Applications Dergisi” nin Özel Sayısı’nda çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

- Tam metinler üstte belirtilen kurallara göre hazırlanarak, sözel bildiri kabul mektubunu alan bildiri sahipleri tarafından 25.04.2021 tarihine kadar sagliktayapayzeka@egekongre.com adresine gönderilmelidir.

- Örnek tam metin dosyası için TIKLAYINIZ


Kongre Araştırma Ödülleri

• Bilimsel hakem heyeti tarafından seçilen 3 sözel bildiriye “KONGRE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ” verilecektir.


KURS – II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021 Hazırlık Kampı Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU
09:00-09:45 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Doç. Dr. Deniz KILINÇ
09:45-10:00 ARA
10:00-10:45 Yapay Zeka Algoritmalarının Tanıtımı Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU
10:45-11:00 ARA
11.00-11:45 Konvolüsyonel Sinir Ağları, Bilgisayarlı Görü Tanıtımı Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKDOĞAN
11:45-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-13:45 Yapay Zeka Sağlık Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZLÜ
13:45-14:00 ARA
14:00-14:45 Yapay Zeka ve Proje Adımları Doç. Dr. Orhan ER
14:45-15:00 ARA
15:00-16:00 Derin Öğrenme Uygulamaları Geliştirme: Pyhton Örnekleri Dr. Emre ÖLMEZ
16:00-16:30 Değerlendirme (Uygulama Testi) Tüm Eğitmenler
SÖZLÜ BİLDİRİLER
09:00-10:30 Sözlü Bildiri Oturumu I Oturum Başkanları: Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Onur DOĞAN
10:30-10:45 ARA
10:45-12:15 Sözlü Bildiri Oturumu II Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ, Doç. Dr. Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL
12:15-13:15 ÖĞLE ARASI
13:15-14:45 Sözlü Bildiri Oturumu III Oturum Başkanları: Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI, Dr. Öğr. Üyesi İlker KIZILOĞLU
14:45-15:00 ARA
15:00-16:30 Sözlü Bildiri Oturumu IV Oturum Başkanları: Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR, Doç. Dr. Dilek ORBATU
09:00-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. M. Burak ÖZTOP, İzmir İl Sağlık Müdürü - Kongre Başkanı
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü - Kongre Başkanı
Dr. Fahrettin KOCA, T.C. Sağlık Bakanı - Kongre Onursal Başkanı
10:00-10:15 ARA
10:15-11:15 PANEL: Dünyada ve Ülkemizde Yapay Zeka Uygulamaları, Salgının Yönetimine Katkısı Oturum Başkanları: Prof.Dr. Cevdet ERDÖL, Prof.Dr. Mustafa BERKTAŞ
National Policies and Financial Investments for Accelerating the Use of AI in Healthcare Settings Dr. Ramesh S. KRISHNAMURTHY, Dünya Sağlık Örgütü Veri Uzmanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı
11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 PANEL: TÜBİTAK ve TÜSEB Gözüyle Yapay Zeka Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emine ALP MEŞE, Prof. Dr. Yusuf BARAN
Prof. Dr. Hasan MANDAL, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı
Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI - UYDU SEMPOZYUMU: Türkiye Sağlık Ekosisteminde Yapay Zekânın Yeri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN
Sağlık Alanındaki Yapay Zekâ Çözümleri ile İlgili Riskler ve Önlemler Prof. Dr. Bahriye AKAY
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Yapay Zekâ Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKTAN
Genomik ve Klinik Tanı ve Tedavi Süreçlerinde Yapay Zekanın Rolü Prof. Dr. Kazım Yalçın ARĞA
13:30-14:30 PANEL: Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurumlar Gözüyle Yapay Zeka Oturum Başkanları: Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR, Op.Dr. M. Burak ÖZTOP
Prof.Dr. Serkan TOPALOĞLU, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili
Dr. Ali Taha KOÇ, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
14:30-14:45 ARA
14:45-15:45 PANEL: Eğitimde Yapay Zekaya Bakış Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN, Prof. Dr. Murat TUNCER
Yapay Zeka Mühendisliği Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER
Yeni Bilim ve Yeni Kültürün Eğitim Modeli Prof. Dr. Türker KILIÇ
15:45-16:00 ARA
16:00-17:00 PANEL: Tarım ve Gıda Sistemleri ile Yapay Zeka İlişkisi
Oturum Başkanları: Mehmet Hadi TUNÇ, Prof. Dr. Necdet BUDAK
Meteorolojide Yapay Zeka Uygulamaları Volkan Mutlu ÇOŞKUN
Tarım 4.0 Kapsamında Yapay Zeka Araştırmaları Dr. Nevzat BİRİŞİK
Tarım Bilgi Sistemleri ve Yapay Zeka Uygulamaları Recep GÜLNAR
14:45-15:45 PANEL: Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Uygulamaları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR
AI and Deep Learning in Dentistry Prof. Dr. Kaan ORHAN
CBCT Reconstructed Visualization Built by AI Uzm. Dr. Vasily GRACHEV, Moscow State University
How to Introduce an AI Tool into Routine Practice in Dentistry? Uzm. Dr. Eugene SHUMILOV, Diagnocat
15:45-16:00 ARA
16:00-17:00 PANEL: Etik ve Hukuk Bakış Açısıyla Sağlıkta Yapay Zeka
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serkan ÇINARLI, Prof. Dr. Enver İLHAN
Yapay Zeka ve Hukuk Av. Dr. Başak OZAN ÖZPARLAK
Yapay Zeka ve Etik Dr. Muhtar COKAR
Yapay Zeka ve Veri Mahremiyeti Av. Ahmet Esad BERKTAŞ
09:00–09:30 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berna DİRİM METE, Doç. Dr. Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL
Machine Learning in Medical Imaging Doç. Dr. Kristen YEOM, Stanford University
09:30-09:45 ARA
09:45-10:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erman ÇOŞKUN, Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
Kanser Cerrahisinde 3D Teknolojisi Prof. Dr. Simel AYYILDIZ
10:15-10:30 ARA
10:30-11:30 PANEL: Klinik Kullanımda Yapay Zeka
Radyolojide Yapay Zeka Uygulamaları
11:30-11:45 ARA
11:45-12:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK, Prof. Dr. Esra ÖZER
Yapay Zeka ile Kolonoskopi İşleminde Polip Dedeksiyonu Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
12:15-13:15 ÖĞLE ARASI - UYDU SEMPOZYUMU
13:15-13:45 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
Veri Bilimi Gözünden Sağlıkta Yapay Zeka Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ
13:45-14:00 ARA
14:00-15:00 PANEL: Yapay Zeka Uygulamaları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU
Yapay Zeka Neden Bu Kadar Zeki? Sağlık Hizmetlerinde Dijital Değişimler Prof. Dr. Süleyman SEVİNÇ
COVID 19 ve Yapay Zeka Uygulamaları Prof. Dr. Berrin YANIKOĞLU
15:00-15:15 ARA
15:15-16:15 PANEL Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hurşit APA, Doç. Dr. Dilek ORBATU
Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamalarında Zorluklar ve Sınırlamalar Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
Klinik Bilimlerde Yapay Zeka Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZLÜ
16:15-16:30 ARA
16:30-17:30 Kapanış Oturumu ve Kongre Araştırma Ödülleri’nin Takdimi Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, Op. Dr. M. Burak ÖZTOP
Kapanış Konuşması Prof.Dr. Anthony CHANG, Children's Hospital of Orange County
09:00-09:30 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR, Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL
A Machine Learning Framework for Predicting Long-Term Graft Survival After Kidney Transplantation Doç. Dr. Abdulaziz AHMED, Minnesota University
09:30-09:45 ARA
09:45-10:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ, Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
Genetik Araştırmalarındaki Bulut Tabanlı Yapay Zeka Araştırmaları Doç. Dr. Erdal ÇOŞGUN, Seattle Microsoft Genomics
10:15-10:30 ARA
10:30-11:30 PANEL: Fikirden Ürüne Yapay Zeka Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sezer KAHYAOĞLU, Doç. Dr. Banu BAŞOK
Bir Örnek Uygulama: Flu AI® Dr. Yusuf YEŞİL
Sağlıkta Yapay Zeka ve Patent Alma Süreçleri Doç. Dr. Kadir GÖK
Yatırımcı Bakışıyla Yapay Zeka Hulusi BERİK

11:30-11:45

ARA
11:45-12:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Doç. Dr. M. Yekta ÖNCEL, Dr. Öğr. Üyesi İlker KIZILOĞLU
Mobil Mikroskoplar, Tele Tıp ve Derin Öğrenme Prof. Dr. Aydoğan ÖZCAN, University of California
12:15-13:15 ÖĞLE ARASI - UYDU SEMPOZYUMU
13:15-13:45 KONFERANS Oturum Başkanları: Doç.Dr. Orhan ER, Doç.Dr. Deniz KILINÇ
Psikiyatride Yapay Zeka Dr. Öğr. Üyesi Salih TUTUN,Washington University in St. Louis
13:45-14:00 ARA
14:00-15:00 PANEL: Sağlıkta Yapay Zeka, Örnek Start-uplar Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melih BULUT, Gültekin GÜRDAL
Bir Hekimin Yapay Zeka Proje Yolculuğu Doç. Dr. Salih BEYAZ
İki Kutup:Contact Tracer ve Medical Chronicles Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR
PyMed AI Uygulamaları Dr. Abdüssamet ASLAN
15:00-15:15 ARA
15:15-16:15 PANEL Oturum Başkanları: Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ, Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR
Evidence Based Medicine and Digital Guidelines Dr. Ilkka KUNNAMO, Helsinki University
Assessing Value of AI Through Doç. Dr. Wija Oortwjin, Radboud University Medical Center
National Security Concerns and Privacy Protection in the Digital Age Dana Mukhamejanova, Kazguu University

II. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi 2021’in Organizasyon Komitesi "Ege Kongre Turizm & Organizasyon'u resmi kongre acentesi olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebinizde ‘’Ege Kongre Turizm & Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz.


Kongre Merkezi:

II. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi; 16-18 Nisan 2021 tarihlerinde Çevrimiçi ve Dijital Platformda gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili:

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bilimsel program doğrultusunda; yabancı konuşmacıların olduğu oturumlarda İngilizce’den Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.


Sergi Alanları:

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, teknoloji firmaları vs. ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Online Platformda stand açabileceklerdir. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda Organizasyon Sekretaryası’na ulaşarak tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.


Davet Mektubu:

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Katılım Sertifikası:

Kongreye kayıt yaptıran ve Çevrimiçi Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak erişilebilir olacaktır.


Öğrenci, Asistan, Hekim Dışı Sağlık Personeli
05 Mart 2021 ve Öncesi
300 TL
Uzman, Öğretim Üyesi
05 Mart 2021 ve Öncesi
450 TL

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler;

 • Kayıt ücretine KDV dahildir.
 • Tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 • Kongre tarihlerinde dijital platformda gerçekleştirilecek tüm oturumlara erişim.
 • Kongre sonrasında 3 ay süreyle açık olacak dijital platformda gerçekleştirilmiş olan oturumlara erişim.
 • Kongre kapsamında sunulacak olan sözlü ve poster bildiri sunumlarına erişim.
 • Dijital sertifika (Katılımcıların toplantılara katılımları sistem tarafından ölçümlendirilmektedir.)
 • Firma standlarında yer alan indirme merkezlerindeki dokümanlara erişim.
 • Stand alanlarını ziyaret etme olanağı, firma temsilcileri ile Chat modülü üzerinden online görüşme imkanı.Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası, Alsancak Şube ( 3401)

Hesap Numarası : 973532

IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 9735 32

16 Nisan 2021 Cuma, 10:00 - 16:00
350 TL
 • Yer: Çevrimiçi
 • Kontenjan: 50 kişi *

* Kongreye kayıt şartı aranacaktır.

Katılım Koşulları:

Temel düzeyde veri modelleme bilgisine sahip olmak.

Sertifikasyon:

Tüm eğitim oturumlarına katılım sağlamak ve değerlendirmeden başarılı olmak.

Eğitim Programı:
 • Yapay Zeka Giriş
 • Yapay Zekada Öğrenme
 • Yapay Zeka Algoritmalarının Tanıtımı
 • Konvolüsyonel Sinir Ağları, Bilgisayarlı Görü Tanıtımı
 • Yapay Zeka ve Algoritmik Öğrenmenin Sağlık Uygulamaları ve Proje Adımları
 • Derin Öğrenme Uygulamaları Geliştirme: Pyhton Örnekleri
 • Değerlendirme (Uygulama Testi)

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No:1/4 D:1 Alsancak - İzmir
+90 232 464 13 51
+90 232 464 29 25
sagliktayapayzeka@egekongre.com
BİLİMSEL SEKRETARYA

Ahmet Emin ERBAYCU, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Senem Alkan ÖZDEMİR, İzmir SBÜ Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

sagliktayapayzeka2021@gmail.com